KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalendář únor 09

03/02/09

Přehled zajímavých a odborných akcí

Kalendář akcí z oblasti zemědělství a venkova ve Středočeském kraji
 
ÚNOR 2009
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
Kontakt: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř, tel. 721 315 260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz
 
4.2.2009 Konference Basf – Pictor
Místo: Příbram, pořadatel: Basf spol. s r. o., info: 235 000 111
 
5.2.2009 Konference Bayer CropScience
Místo: Praha, pořadatel: Bayer CropScience, info: 266 101 848
 
5.2.2009 Welfare hospodářských zvířat
Seminář, místo: ČZU Praha, bezplatné, je třeba se předem přihlásit na tel. 281 970 520 nebo e-mail: hruby@uniconsulting.cz
 
7.2.2009 8:30 Zahájení činnosti mladých zemědělců a předčasné ukončení zemědělské činnosti
Místo: Hotel Atlantida, stará Živohošť 25, Nový Knín, pořadatel: Společnost mladých agrárníků ČR, info: tel.: 224 218 760, fax: 224 218 762, e-mail: smacr@smacr.cz
 
10.2.2009 konference Krajina, les a lesní hospodářství
Místo konání: ČZU, Kostelec nad Černými Lesy, info: prknova@knc.czu.cz. Pořadatel: ČZU Praha
 
10.2.2009 Konference Basf – Pictor
Místo: Nymburk, pořadatel: Basf spol. s r. o., info: 235 000 111
 
10.2.2009 konference Sladovnický ječmen – regulace tvorby výnosu a kvality
Jarní ječmen se letos stane nejvýznamnější jařinou československého zemědělství. Prvé cenové signály hovoří o vzestupu cen. Poznatky dávají možnost intenzifikovat výnosy, zlepšovat kvalitu a zajistit rentabilitu produkce. Rozhodující roli v tom má systém regulací – téma konference. Místo konání: aula ČZU v Praze, pořadatel: Sdružení pro ječmen a slad. Kontakt: Ladislav Černý; tel. 602850679; mail: CernyL@af.czu.cz; Alena Bezdíčková; tel. 585 110 332; mail: Bezdickova@ditana.cz
 
10.2.2009 seminář Tvorba a údržba krajiny
Místo: ČZU Praha, bezplatné, je třeba se předem přihlásit na tel. 281 970 520 nebo e-mail: hruby@uniconsulting.cz 
 
12.2.2009 seminář Diverzifikace zemědělských aktivit
Místo: ČZU Praha, bezplatné, je třeba se předem přihlásit na tel. 281 970 520 nebo e-mail: hruby@uniconsulting.cz 
 
12.02.2009 10:00-13:30 Operační program Životní prostředí (aktuality, výzvy, doporučení)
Budova Českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, (sál 319) , registrace: www.nszm.cz (nejpozději do 8.2.2009). Cílem akce je zejména: – seznámit účastníky s aktualitami v oblasti čerpání zdrojů z Operačního programu ŽP, – vyhodnocení dosavadních zkušeností – doporučení pro žadatele ze strany SF ŽP, – seznámit účastníky s konkrétními zkušenostmi s řízením projektu a příklady dobré praxe. Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.), projektovým manažerům, zástupcům NNO a všem dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.
 
14.02.2009 Voděradské bučiny v zimě (vycházka)
Jevany. Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny, Jevany. Podrobné informace o trase a srazu vám sdělíme při nahlášení. Účastnický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad lektora a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje dopravu a vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Pořádá: Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr, e-mail: info@toulcuvdvur.cz, tel.: 271 750 548, www.toulcuvdvur.cz
 
16.02.2009 18:00 Pojďte s námi za sovami
Praha 10, Toulcův dvůr, Kubatova 1/32. Velká přednášková místnost S sebou: baterku a oblečení do terénu. Vstupné: dobrovolné. Pořádá: Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr, e-mail: info@toulcuvdvur.cz, tel.: 271 750 548, www.toulcuvdvur.cz
 
17. – 19.2.2009 Seminář – Praktické použití portálu FARMÁŘ
Seminář pro zemědělské podnikatele (FO), právnické osoby podnikající v zem. Informace a přihlášky: IdeaHELP, o.p.s., Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk ing. Jan Šeda, tel.: 465 676777, fax: 465 676767, mobil: 603 483767 e-mail: jseda@ideahelp.cz. Místo konání: Chrudim, Palackého 418 
 
19.2.2009 Welfare hospodářských zvířat
Seminář, místo: ČZU Praha, bezplatné, je třeba se předem přihlásit na tel. 281 970 520 nebo e-mail: hruby@uniconsulting.cz
 
20.2.2009 Základní výběr do plemenitby na OPB Bohdalec
Místo: Bohdalec, kraj Vysočina, pořadatel: Chovatelské družstvo IMPULS, družstvo, info: e-mail: info@chdimpuls.cz
 
24.2.2009 seminář Tvorba a údržba krajiny
Místo: ČZU Praha, bezplatné, je třeba se předem přihlásit na tel. 281 970 520 nebo e-mail: hruby@uniconsulting.cz 
 
25.2.2009 Zvyšování efektivnosti produkce a konkurenceschopnosti v rostlinné výrobě
Seminář v Ostředku (okres Benešov), pořádaný Zemědělským svazem ČR a Institutem vzdělávaní v zemědělství. Web a info: www.zscr.cz
 
26.2.2009 8:30 – 12:30 Lze vyrábět mléko levněji?
Místo: Motorest Pyšelka, okr. Benešov, pořadatel: ZEA Sedmihorky, web: www.zea.cz, kontakt: zea@zea.cz. Organizační pokyny: Přihlášky zasílejte na zea@zea.cz, kontakt ing.Šreiber 602 171 052. Problematika snížení nákladů na výrobu mléka bude řešena v celém komplexu od agrotechniky krmných plodin, stanovení optimálních nutričních hodnot přes optimální dobu sklizně, konzervaci. Důraz bude kladen dále na snížení ztrát při zkrmování, správné ošetřování zvířat. Budou doporučeny praktické možnosti snížení nákladů na výrobu mléka.
 
26.2.2009 seminář Diverzifikace zemědělských aktivit
Místo: ČZU Praha, bezplatné, je třeba se předem přihlásit na tel. 281 970 520 nebo e-mail: hruby@uniconsulting.cz 
 
26. – 28.2.2009 LIGNA BOHEMIA 2009
mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl. Místo konání: Výstaviště Lysá nad Labem 

Zařazeno v Akce a semináře