KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašují VII. kolo akreditačního řízení pro zemědělské a lesnické privátní poradce.

06/02/09
Josef Sívek / Agroporadenství

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašují VII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce, kteří se chtějí zapojit do poradenského systému Ministerstva zemědělství.

Příjem přihlášek – v termínu od 6. února 2009 do 27. února 2009. Přihlášky zasílejte poštou na adresu: Odbor vzdělávání a poradenství ÚZEI, Slezská 7, 120 56 Praha 2 – Vinohrady (s datem razítka pošty nejpozději 27.2. 2009) nebo můžete doručit osobně na výše uvedenou adresu, k rukám Ing. Ludmily Hrudové, č. dveří 118. Podrobnější informace o akreditačním řízení, formulář přihlášky a povinné přílohy jsou k dispozici na adrese www.agroporadenstvi.cz, ve složce „Poradenství ČR“, v kategorii „Akreditační řízení 2009.
Na obálce vyznačte Heslo: „Akreditace“.

Informace o zařazení do akreditačního řízení – bude uchazečům zaslána e-mailovou poštou do 6. března 2009.

Počet účastníků akreditačního řízení je omezen kapacitou maximálně na 30 osob.

Pozn.: Aktuální informace k VII. kolu akreditace budou vždy zveřejněny na: www.agroporadenstvi.cz v záložce „Poradenství v ČR“ , v kategorii „Akreditační řízení 2009“

Správce Registru, ÚZEI Praha

příloha ke stažení: přihláška k akreditaci poradců v roce 2009 (rtf)

Zařazeno v Aktuálně, Poradci