KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seznam laboratoří pověřených k provádění rozborů vína

09/02/09
Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Seznam laboratoří pověřených Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí k provádění laboratorních rozborů pro účely hodnocení a zatřiďování vína na období 1.11.2008 do 31.10.2009 

Seznam laboratoří pověřených Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí k provádění laboratorních rozborů pro účely hodnocení a zatřiďování vína na období 1.11.2008 do 31.10.2009.

Seznam laboratoří pověřených k provádění rozboru vína

Zařazeno v Bezpečnost potravin