KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Venkov 2009

03/02/09
autor1

Diskuzní seminář k projektu

Sekce regionální geografie ČGS
Pražská – středočeská pobočka ČGS
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
si Vás dovolují pozvat na diskuzní seminář
Venkov 2009
Seminář navazuje na loňský seminář Venkov 2008 a jeho cílem je představit odborné veřejnosti dosažené výsledky v projektu a představit odborné veřejnosti výsledky dosažené ve výzkumném projektu MMR ČR
Seminář se bude konat ve čtvrtek dne 5.2. 2009 od 10.00 v budově Přírodovědecké fakulty  UK,  Albertov 6 Praha 2, v 1. mezipatře v místnosti Velká geologická posluchárna.
Předpokládané ukončení je v 15.00 hod.
Seminář navazuje na průběžné výsledky projektu VaV MMR ČR WD-01-07-1 Regionální diferenciace venkovského prostoru: disparity a možnosti rozvoje.   
Úvodní vystoupení
prof. PhDr.ing. Věra Majerová, CSc.             Sociologická laboratoř, Česká zemědělská univerzita
PhDr. Věra Vajdová                                      Sociologický ústav AV ČR
RNDr. Jan Müller, CSc.                                ÚRS PRAHA a.s.
 Hlavní teze projektu
RNDr. Radim Perlín                                      Regionální diferenciace venkovských obcí
 
 
 
Velmi Vás prosíme o potvrzení vaší účasti na adrese perlin@natur.cuni.cz z důvodu zajištění dostatečné kapacity sálu

Zařazeno v Akce a semináře, Novinky