KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský výbor posvětil dorovnání přímých plateb

12/02/09
MZe ČR

Tisková zprávaV Praze, 11. února 2009

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny PČR na svém dnešním zasedání jednomyslně podpořil pozměňovací návrh, na základě kterého bude převedena částka 1 300 milionů korun z Pozemkového fondu ČR na dorovnání přímých plateb zemědělcům.
 
„Výsledná částka na dorovnání 90 procentní úrovně přímých plateb ‘starých’ členských států EU je tak na základě pozměňovacího návrhu o tři sta milionů vyšší, než stanovil návrh schválený poslanci v prvním čtení minulý čtvrtek,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič, který je společně s dalšími poslanci jedním z předkladatelů novely. Tu by měla sněmovna posoudit ve druhé a třetím čtení do konce příštího týdne.
 
Členové zemědělského výboru dnes také jednohlasně podpořili poskytování podpory ve formě faktoringu a dotace a garance provozních úvěrů prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).
 
Podle návrhu vzniknou dva nové programy určené k podpoře provozního financování. Program „Provoz“ přinese podporu ve formě subvence části úroků z provozních úvěrů, které jsou poskytovány komerčními subjekty na nákup vymezených vstupů a/nebo zajištění těchto úvěrů. Cílem programu je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů na provozní účely u zemědělských prvovýrobců a u podnikatelů zabývajících se hospodařením v lese. Program „Faktoring“ přinese přímou podporu ve formě výplaty finančních prostředků zemědělským prvovýrobcům, která bude částečně sanovat jimi vynaložené náklady za služby faktoringových společností.
 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe