KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalednář březen 2009

02/03/09

Přehled odborných akcí z oblasti zemědělství a venkova

Kalendář akcí z oblasti zemědělství a venkova ve Středočeském kraji
 
BŘEZEN 2009
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
Kontakt: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř, tel. 721 315 260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz
 
3.3.2009 Konference o bezpečnosti krmiv
Místo: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8, pořadatel: PDV a Moody International s.r.o., web: www.pdv.nl, kontakt: p.rojikova@moodyint.com
 
4. – 5.3.2009 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009
Konference, která by měla poskytnout příležitosti k výměně výsledků teoretického a praktického výzkumu v oblasti stresové fyziologie rostlin, meteorologie, klimatologie, ekologie a ekofyziologie. Místo: Praha 6 – Ruzyně, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., pořádá: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ing. Ladislav Bláha, CSc., 233 022 448, www.vurv.cz
 
5. – 8.3.2009 FOR GARDEN 2009
Jediný odborný veletrh v Čechách zaměřený na zahradu jako celek, Praha, PVA Letňany
www.for-garden.cz
 
7. – 9.3.2009 Kurz zpracování vlny pro pokročilé
Místo: Praha, Toulcův dvůr, pořadatel: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, info: tel.: 541 243 481, e-mail: schok@schok.cz
 
10.3.2009 10:00 Selský sněm
Místo: Praha, MZe, sál č. 400, Těšnov 17, Praha 1, pořadatel: Asociace soukromého zemědělství ČR, info: 266 710 413-4, kancelar@asz.cz
 
10.3.2009 HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EIA / SEA
Seminář v místnosti č. 417 budovy ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka č. 5, od 10,00 hod. do cca 15 hod. Zabezpečení semináře: odborné: MUDr. Magda Zimová, Státní zdravotní ústav Praha, organizační: Ing. Libuše Deylová, ČSPŽP, e-adresa: cspzp@csvts.cz; libuse.deylova@volny.cz, tel. 221 082 365; 241 493 381; mobil: 736 414 463. Účastnický poplatek: členové ČSPŽP: 700 ,- Kč nečlenové ČSPŽP: 900 ,- Kč, nevýdělečně činní (studenti aj.): zdarma
 
17. – 18.3.2009 Dny otevřených dveří
Místo: Bukovno, Mladá Boleslav, pořadatel: Agribar, info: Jan Bartoš, tel.: 326 997 672, mobil: 724 336 976, e-mail: info@agribar.cz
 
17. – 21.3.2009 Dny otevřených dveří Agrozetcentrum Hronětice s. r. o. – postřikovače a rosiče firmy Agromechanika
Místo: Areál firmy Hronětice 55, 289 21, Kostolomlaty nad Labem, pořadatel: Agrozetcentrum Hronětice s. r. o., info: e-mail: ach@agrozetcentrum, tel.: 325 538 631, 602 374 681
 
18. – 22.3.2009 Zemědělec 2009 – národní výstava, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků, Jaro s koňmi – výstava koní všeho, co k nim patří
Místo: Výstaviště Lysá nad Labem, pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r. o., info: tel.: 325 552 158, 325 552 051, e-mail: vll@vll.cz
 
19.3.2009 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2008
– POZOR! ZMĚNA TERMÍNU!
Místo: Výstaviště Lysá nad Labem, pořadatel: Středočeský kraj
 
18. – 22.3.2009 Mezinárodní výstava rybářských potřeb
Místo konání: Brněnské veletrhy a výstaviště Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Česká republika
 
18.3.2009 10:00 Prověřte svůj stroj!
Měření výkonu na vývodovém hřídeli u všech typů traktorů. Místo: Školní statek Střední zemědělské školy Písek, Dobešická 350, 397 01 Písek, pořadatel: Agrafa, info: 325 698 288, 724 437 683
 
19. – 20.3.2009 Kurz – Odborná příprava a získávání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravující zvířata
Místo: České Budějovice, pořadatel: INPROF, info: 387 200 140, 602 832 508, prokop.mail@tiscali.cz
 
23. – 27.3.2009 Pětidenní seminář Zákonné požadavky na hospodaření dobré zemědělské a ekologické podmínky a Správná zemědělská praxe včetně požadavků Cross Compliance
Místo: V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou, pořadatel: ZERA zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s., info: 568 620 070, schellova@zeraagency.eu
 
24. – 25.3.2009 Odkaz zahradního architekta Františka Thomayera
Místo: Aula ČZU v Praze a v Národním zemědělském muzeu Praha, pořadatel: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (SZKT), info: 257 324 124, 257 323 953, kancelar@szkt.cz
 
25.3.2009 Česká biopotravina roku 2008 – výstava všech nominovaných biopotravin, vyhlášení výsledků soutěže a předání hlavní ceny
Místo: Praha, pořadatel: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců pořádá ve spolupráci s Mgr. Tomášem Václavíkem – Green Marketing, info: tel.: 541 263 456, e-mail: tom@greenmarketing.cz
 
25.3.2009 9:00 Rentabilita výroby mléka a nové trendy ve výživě dojnic
Místo: Havlíčkův Brod, hotel Slunce, pořadatel: Kemin Central Europe s. r. o. a Adisseo pro chovatele dojnic, specialisty na výživu skotu a vet. lékaře s účastí zahr. expertů, info: radka.svobodova@kemin.com, 527 722 521
 
27. – 28.3.2009 Podkovářské dny
Místo: Střední škola řemeslná, Jaroměř, pořadatel: SŠ řemeslná Jaroměř
 
27.3.2009 9:00 Otevírání jara den KRONE
Místo: Kostelec nad Vltavou, pořadatel: HZT Technik s.r.o., kontakt: s.prexl@seznam.cz. Jedná se o den otevřených dveří ve firmě Hzt Technik s.r.o. Zaměřený na předvedení strojů značky KRONE. Bude zde vystavena veškerá technika na zpracování píce a dojde i k aktivnímu předvedení některých z vystavených strojů. Vše se uskuteční v areálu firmy Hzt v Kostelci nad Vltavou.
 

Zařazeno v Akce a semináře