KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na pomoc zemědělcům proti krizi půjde 2,6 miliardy

13/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Podporu poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru a zajištění úvěru.

Gandalovič: Na pomoc zemědělcům proti krizi půjde 2,6 miliardy 
Vláda dnes odsouhlasila finanční pomoc pro české zemědělce ve výši 2,6 mld. korun. Pomoc je zaměřena na boj s ekonomickou krizí. Podporu poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru a zajištění úvěru.
Schválený materiál obsahuje programy: Provoz, Zpracovatel – Provoz, Podpora krátkodobého financování a změnu schváleného investičního programu Zemědělec.
„Princip podpůrných programů podpor spočívá v poskytnutí podpory ve formě dotace části úroků z provozních úvěrů a v poskytnutí podpory ve formě zajištění části provozních úvěrů, jenž jsou poskytnuty zemědělským podnikatelům komerčními subjekty. Objem podpory pro všechny uvedené programy je přibližně 2,6 miliardy korun,“ uvedl ministr Petr Gandalovič. 
Cílem programů je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů na provozní účely u zemědělských prvovýrobců,  podnikatelů zabývajících se hospodařením v lese a u zpracovatelů zemědělských produktů za současné finanční a hospodářské krize. Konkrétně se jedná o provozní úvěry, které jsou poskytovány na nákup vymezených vstupů, podpora se nebude vztahovat na nákup pohonných hmot, mzdových nákladů a investic. U programu podpora krátkodobého financování bude docházet k odkupu pohledávek.
Příslušná novela zákona o zemědělství, umožňující poskytování provozního financování prostřednictvím PGRLF, je v legislativním procesu, byla již schválena Poslaneckou sněmovnou. Spuštění čtyř podpůrných programů lze očekávat v průběhu měsíce dubna.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Tisková zpráva
V Praze 9. března 2009