KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pěstování plodin na orné půdě v ekologickém zemědělství

09/03/09
Josef Sívek / Agroporadenství

Pěstování obilnin a brambor v podhorských podmínkách.

Pozvánka

Semínář se koná 18.3. 2009 od 09:30 hodin – FARMA KOUT, v.o.s., Fořt 29, Černý Důl ( u Vrchlabí).