KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka na výstavu – SUBURBANIZACE.CZ … bydlím v satelitním městečku

05/03/09
Středočeský kraj

Od 3.3. do 4.5. 2009 máte možnost shlédnout v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje výstavu s názvem Suburbanizace.cz …bydlím v satelitním městečku.

Kde: V Prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje
Praha 5, Zborovská 11, 1. patro, u vchodu do KÚ z Presslovy ulice
otevřeno ve všední dny od 9 do 17 hodin
vstup volný

Satelit: Jak se žije v paneláku naležato, Zástavba "polyká" úrodná pole, Jak se rozlézáme Obce mají parazity: to jsou jen některé z novinových titulků článků, které pojednávají o novém fenoménu suburbanizace: rozsáhlé výstavbě rodinných domků za hranicemi velkých měst. Zájem novinářů a dlouhé diskuze pod jejich internetovými příspěvky dokumentují, jak moc se tento jev dotýká české společnosti. Výzkum pražských geografů potvrzuje množství problémů souvisejících s novou výstavbou, ale vyvrací také řadu mýtů o životě v satelitních městečkách. Výstava ukazuje, že novinové titulky o zelených vdovách, panelácích naležato, sídelní kaši a podnikatelském baroku často neplatí.

Geografové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uskutečnili několik výzkumů věnovaných rozmanitým aspektům suburbánního procesu v České republice. Hlavní pozornost přitom byla věnována rozvoji v zázemí Prahy a dalších velkých českých měst. Mezi výzkumnými tématy bylo mapování rozmístění a forem bytové výstavby v České republice, analýzy migrace z měst do zázemí, sledování životního stylu a každodennosti suburbánních obyvatel, dopady suburbanizace na dopravu, změny využití země a dopady na životní prostředí metropolitních regionů.

Velká část výzkumu byla realizována s využitím terénní práce vědců i studentů geografie. Například mapování morfologie nové zástavby, dotazníková šetření se starosty i s obyvateli suburbánních obcí, využití deníkových záznamů a denního pohybu specifických skupin obyvatelstva, metody dálkového průzkumu a rozsáhlý fotografický materiál. Výsledky výzkumu jsou na výstavě prezentovány ve formě 13 posterů, multimediální prezentace a výběru knih domácí i zahraniční produkce.

Výstava představuje některé z výsledků projektu Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních dopadů na životní prostředí, který je financován Resortním programem Ministerstva životního prostředí. Na projektu spolupracují vědečtí pracovníci a postgraduální studenti tří kateder Geografické sekce, kteří při studiu suburbanizace uplatňují vědecké přístupy sociální geografie, fyzické geografie a kartografie. Vedoucími řešitelského kolektivu jsou RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (*1971) a RNDr. Jana Temelová, Ph.D. (*1977) z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Bližší informace o výstavě Vám poskytne Iva Kuncová, (e-mail ivakuncova@centrum.cz, telefon: +420 221 951 379).