KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Realizátor distančního vzdělávání

28/03/09
Josef Sívek / Agroporadenství

Kurz vychází z obsahu Implementačního plánu Strategie celoživotního učení ČR přijatého v lednu 2009 vládou ČR a současně navazuje na dlouholetou tradici kurzů pořádaných Národním centrem distančního vzdělávání. Lektory programu jsou přední odborníci v distančním vzdělávání. 

Absolvent získá osvědčení Univerzity Palackého v Olomouci, které lze uplatnit jako doklad o vyškolení pedagogů a organizátorů distančního vzdělávání při žádosti o akreditaci distančního studia v souladu s příslušnou vyhláškou.
Nejbližší termín zahájení je pondělí 27.04.2009, uzávěrka přihlášek je stanovena na 20.04.2009. Bližší informace o vzdělávací nabídce naleznete v příloze tohoto dopisu, popř. na telefonním čísle 733 690 479, e-mailu tomas.langer@upol.cz či na webu www.icv.upol.cz

K účasti vás srdečně zve:
Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty UP v Olomouci, Regionální konzultační pracoviště v Praze
Místo konání:
Karlovo náměstí 14/292 | 120 00 Praha 2
Tel.: +420 733 690 479 | +420 604 216 788

 Program kurzu 

Zařazeno v Akce a semináře