KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář Používaní sedimentů na zemědělské půdě

26/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Seminář se koná 9. 4. 2009 v pardubickém Domě techniky.

Pozvánka na seminář Používaní sedimentů na zemědělské půdě
Dům techniky Pardubice (Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001; Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR; Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých; Agentura práce) zve všechny zájemce na seminář, který jevhodný pro pracovníky správních úřadů (krajské, obecní), správce a majitele vodních toků a vodních nádrží, zemědělskou veřejnost apod.
Seminář se koná 9. 4. 2009 v Domě techniky Pardubice.
8,00–9,00 hod. – prezence
9,00–13,30  hod. – odborný program
• Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech + návrh novely zákona o ochraně ZPF – obojí ve vztahu k problematice použití sedimentů na zemědělské půdě; + terminologie „odpadů (ing. Budňáková)
• Návrh vyhlášky pro používání sedimentu na zemědělské půdě (s nabytím účinnosti dnem 1. 3. 2009) – návrh obsahuje 7 příloh (dr. ing. Čermák)
• Limitní hodnoty obsahu rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou má být použit (dr. ing. Čermák)
• Podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě (dr. ing. Čer-mák)
• Vedení evidence o použití sedimentů (dr. ing. Čermák)
• Monitoring použití sedimentů na zemědělské půdě (dr. ing. Čermák)
• Postupy rozboru sedimentů a půdy a metody odběru vzorků sedimentu a půdy (ing. Vácha, Ph.D.)
• Průběh a výsledky projektu NAZV – použití sedimentů na zemědělské půdě (ing. Vácha, Ph.D.)
Novela zákona 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, a návrh vyhlášky o použití sedimentů na zemědělské půdě – jde o vytvoření jednotného systému v nakládání se sedimenty na zemědělské půdě.
Seminář je tedy vhodný pro pracovníky správních úřadů (krajské, obecní), správce a majitele vodních toků a vodních nádrží, zemědělskou veřejnost apod.
Lektor:  Dr. ing. Pavel Čermák, ředitel Sekce úřední kontroly, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně
Vedoucí akce: Ing. Naďa Kořínková
Tel.: 466 615 607, e-mail:korinkova@dtpce.cz
Informace: Martina Buchtová
Tel.: 466 614 320, e-mail: buchtova@dtpce.cz
Kontakt: Dům techniky Pardubice, spol. s r. o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice
www.dtpce.cz
Organizační pokyny:
1. Místo konání: Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice
2. Datum konání: 9. 4. 2009
3. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 – zastávka nám. Republiky nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka U Grandu.  Parkování: parkovací dům u obchodu PLUS, cca 3 min. chůze od Domu techniky (50 Kč/1  den).
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 8. 4. 2009 na adresu: Dům techniky Pardubice, spol. s r. o., 
  nám. Republiky 2686,532 27 Pardubice (tel.: 466 614 320, 466 615 607; fax: 466 612 100; e-mail: korinkova@dtpce.cz)
5. Účastnický poplatek činí 1428,- Kč a obsahuje vložné 1200,- Kč, 19 % DPH   228,- Kč (naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904)
Platbu uhraďte na účet: č. 10006-7503524/0600 u GE Money Bank, Pardubice, variabilní symbol 10020721
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.
Zdroj: KIS Pardubice

Zařazeno v Akce a semináře