KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Připomínkové řízení k novele stavebního zákona

10/04/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Připomínky se přijímají do 21. dubna 2009.

Zahájeno vnější připomínkové řízení k novele stavebního zákona
Ministerstvo pro místní rozvoj rozeslalo k připomínkám návrh novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Součástí předkladu vládě je také návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění stavební zákon. Podle jeho dvacáté části se mají velmi výrazně zvýšit správní poplatky. Informace také na webu MMR. Připomínky a stanoviska v rámci SPOV ČR do 21. 4. 2009!
Do 5. 5. 2009 se k uvedeným novelám mohou vyjadřovat státní orgány a další instituce. Spolek pro obnovu venkova ČR bude spolupracovat se Svazem měst a obcí ČR, který je připomínkovým místem. Prosíme o zaslání připomínek a stanovisek nebo alespoň jejich avizování Ing. arch. Janu Florianovi (tel. 733 607 513, e-mail: ing.florian@gmail.com) do 21. 4. 2009.