KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obce Středočeského kraje

zákony a vyhlášky

08/01/14

Změny v cestovních náhradách v roce 2014

435 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2013 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 Sazba základní náhrady za používání […]

08/08/11

Podpora regionálního rozvoje

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Senát schválil novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje.

05/05/10

Vyhláška č. 128/2010 Sb. o způsobilosti označování psů tetováním

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška upravuje obsah, rozsah a organizaci školení se zaměřením na označování psů tetováním

22/10/09

Novela zákona o účetnictví

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Reforma účetnictví se výrazně dotkne také samosprávy.

16/10/09

Novela zákona o vlastnictví bytů

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Lhůta pro převod družstevních bytů byla prodloužena do konce roku 2020.

10/04/09

Připomínkové řízení k novele stavebního zákona

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Připomínky se přijímají do 21. dubna 2009.

14/02/08

Usnesení vlády ČR

MZe ČR

k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod