KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Role žen v ekologickém zemědělství

25/05/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Podle studie IFOAM se po celém světě ženy ujímají vůdčí role v rozvoji ekologického zemědělství.

Závěry studie IFOAM
Studie zkoumala způsoby, jimiž může ekologické zemědělství přispět k posílení úlohy žen ve venkovských oblastech, a odhaluje dosavadní zkušenosti.
Celý článek zde
Zdroj: Ekologické zemědělství