KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekologické zemědělství

ekologie

10/05/21

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do sedmi let v režimu ekologického zemědělství. Vyplývá to z plánu Ministerstva zemědělství na roky 2021-2027

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce zvýšit plochy zemědělské půdy obhospodařované ekologicky na 22 % z dosavadních přibližně 15 %. Vzrůst by měla i výměra orné půdy v ekologickém zemědělství a spotřeba biopotravin. Tyto cíle stanovil Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027, který dnes schválila vláda.

03/05/19

Ekologičtí zemědělci mohou žádat o výjimky na konvenční objemná krmiva do července tohoto roku

Vzhledem k nepříznivému stavu travních porostů z důvodu sucha, Ministerstvo zemědělství umožňuje ekologickým zemědělcům dále žádat o výjimky na konvenční objemná krmiva.

Ekologičtí zemědělci mohou žádat o výjimky na konvenční objemná krmiva do července tohoto roku

30/04/19

Seznam uznatelných nákladů pro dotační titul 1.V.

Uznatelné náklady projektu, dle uvedeného seznamu, mohou vznikat až po podání motivačního formuláře, datum podání motivačního formuláře tak musí minimálně o 1 den předcházet datu, kdy začnou uznatelné náklady projektu vznikat. Vyplněný motivační formulář se zasílá emailem na adresu martin.charvat@mze.cz kdykoliv v průběhu roku, originál motivačního formuláře bude poté doložen jako příloha vlastní žádosti o dotaci 1.V. podávané ve stanovených termínech na příslušná pracoviště OPŽL SZIF.

01/10/18

Pozvánka na seminář k tématu „Zemědělská prvovýroba a ekologické zemědělství“

Dne 10.10.2018 se v Příbrami koná seminář na téma Zemědělská prvovýroba a ekologické zemědělství.