KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ekologické zemědělství

ekologie

03/05/19

Ekologičtí zemědělci mohou žádat o výjimky na konvenční objemná krmiva do července tohoto roku

Vzhledem k nepříznivému stavu travních porostů z důvodu sucha, Ministerstvo zemědělství umožňuje ekologickým zemědělcům dále žádat o výjimky na konvenční objemná krmiva.

Ekologičtí zemědělci mohou žádat o výjimky na konvenční objemná krmiva do července tohoto roku

30/04/19

Seznam uznatelných nákladů pro dotační titul 1.V.

Uznatelné náklady projektu, dle uvedeného seznamu, mohou vznikat až po podání motivačního formuláře, datum podání motivačního formuláře tak musí minimálně o 1 den předcházet datu, kdy začnou uznatelné náklady projektu vznikat. Vyplněný motivační formulář se zasílá emailem na adresu martin.charvat@mze.cz kdykoliv v průběhu roku, originál motivačního formuláře bude poté doložen jako příloha vlastní žádosti o dotaci 1.V. podávané ve stanovených termínech na příslušná pracoviště OPŽL SZIF.

01/10/18

Pozvánka na seminář k tématu „Zemědělská prvovýroba a ekologické zemědělství“

Dne 10.10.2018 se v Příbrami koná seminář na téma Zemědělská prvovýroba a ekologické zemědělství.

16/11/17

Projekt BIOmléko nabídne pomoc pro konvenční zemědělce, ale zaměří se také na finalizaci bioprodukce

České biomléko plní nejvyšší standardy kvality. Stoupá proto o něj zájem jak u spotřebitelů v ČR, tak i v zahraničí a nabídka nestíhá reflektovat poptávku. Ministerstvo zemědělství a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců proto podporují zvýšení jeho produkce. Jednou z cest, jak dosáhnout zvýšení výroby, je přenos informací, díky nimž budou producenti konvenčního mléka vědět, jak vstoupit do procesu certifikované bioprodukce a také jaké výhody jim tento krok přinese.