KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

LFA – zjednodušení a cílenější zaměření podpory

19/06/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Evropská komise nedávno schválila sdělení týkající se nového přístupu k vymezování zemědělských oblastí s přírodním znevýhodněním (LFA).

S odbornou pomocí vědeckých pracovníků stanovila Komise osm kritérií pro půdu a klima, která by se měla stát základem objektivní a jednoznačné klasifikace těchto oblastí. Před tím, než předloží legislativní návrh, však Komise potřebuje získat více údajů, aby mohla posoudit jejich proveditelnost. Z toho důvodu byly členské státy vyzvány, aby za použití svých údajů uskutečnily simulace, které ukážou, jakým způsobem by mohla kritéria fungovat.
Celý článek zde
Zdroj: Redakce Apic