KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora vlády ekologickému zemědělství a biopotravinám

17/06/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Podle zveřejněného programového prohlášení je pro novou vládu podpora ekozemědělství a produkce biopotravin součástí rozvoje udržitelného zemědělství.

Nová vláda ČR se ve svém programovém prohlášení, které se zabývá všemi podstatnými strategickými oblastmi, jako první vláda v historii země výslovně zmiňuje o podpoře ekologického zemědělství a produkce biopotravin.
V zemědělství se vláda hodlá zaměřit především na zmírňování dopadů ekonomické krize v oboru, a to prostřednictvím programů podpůrných zemědělských fondů a pomocí prostředků Evropské unie, zejména z Evropského balíčku hospodářské obnovy. Vláda bude podporovat zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářského a zpracovatelského průmyslu s cílem zajistit produkci kvalitních a bezpečných potravin tak, aby byly respektovány zájmy spotřebitelů.
Pro oblast ekozemědělství je velmi důležitou součástí programového prohlášení především poslední věta týkající se zemědělství, podle ní je cílem vlády ,,pokračovat a dále rozvíjet udržitelnou strategii rozvoje venkova na principu vyváženosti mezi ekonomickým, ekologickým a sociálním přístupem a pokračovat v podpoře ekologického zemědělství a v rozvoji produkce biopotravin."
Zdroj: Agronavigátor