KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vize BIO 2012

29/06/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Strategický dokument odsouhlasen.

Vize BIO 2012 stanovuje cíle v oblasti rozvoje českého trhu s biopotravinami a opatření k jejich naplňování. Cíle a opatření vycházejí z důkladné analýzy současné situace a z potřeb českých potravinářských firem.
Celý článek zde
Zdroj: Agronavigátor