KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Září –  Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin

09/06/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Organizátoři vyzývají k přípravě akcí, které budou součástí kampaně.

Jubilejní pátý ročník kampaně financuje MZe ČR a již počtvrté ji organizuje agentura Green marketing. 
Hlavní motto letošní kampaně: „Kontrolní systém ekologického zemědělství – garance dodržování pravidel pro spotřebitele". Cílem je podpořit důvěru veřejnosti v ekologické zemědělství informováním o nezávislém kontrolním systému a garancí dodržování pravidel v ekologickém zemědělství. Veřejnost již díky několika informačním kampaním ví, co to jsou biopotraviny, nicméně zatím dostatečně nezná důvody, proč biopotraviny kupovat a je skeptická k dodržování pravidel a principů ekologického zemědělství. Organizátoři kampaně, společnost Green marketing a komunikační agentura Outcomm, využijí sloganu „BIO – důvěřujte přírodě… a ona vám to vrátí" k ujištění spotřebitelů, že biopotravinám mohou důvěřovat.
Organizátoři již nyní vyzývají všechny podnikatelské i neziskové subjekty na trhu, aby začali na září připravovat své akce, které se stanou součástí kampaně. Hlavním komunikační platformu bude od července opět tvořit web www.mesicbiopotravin.cz.
Zdroj: Bio-info