KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pomoc z PGRLF

29/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Podpůrné programy dosud přinesly zemědělcům více než půl miliardy korun.

Nové programy poskytování podpory přinesly 96 zemědělským subjektům 552 miliónů korun určených pro snížení úrokového zatížení v případě provozních úvěrů a zajištění těchto úvěrů. V programu Provoz eviduje PGRLF 162 přijatých žádostí na 921 miliónů Kč, schválených je přitom zmíněných 96 žádostí, program Zpracovatel-Provoz vykazuje přijatých 14 žádostí na 518 miliónů Kč.
Celý článek zde
Zdroj: MZe