KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář Podpora rozvoje venkova v ČR

21/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Seminář pořádá SPOV ČR a MMR ČR ve spolupráci s MZe ČR.

Odborný seminář se koná v rámci doprovodného programu 36. ročníku výstavy Země živitelka 2009 v Českých Budějovicích dne 28. 8. 2009, pavilon Z – 1. patro.
Program:
  9.00–9.30   Prezence
  9.30–9.35   Zahájení semináře
  9.35–9.50   Vystoupení ministra pro místní rozvoj ČR Ing. Rostislava Vondrušky
  9.50–10.00 Úvodní slovo MZe ČR
10.00–11.00 Přednášky – POV a další dotační podpory, ROP – MMR ČR
11.00–12.00 Přednášky – EAFRD – PRV – MZe ČR
12.00–12.30 Konkrétní projekty – Škola obnovy venkova v Třanovicích a LAG Strakonicko
12.30–13.00 Diskuse
Seminář uvádí a moderuje Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR.
• Zahájení semináře – Aktivity MMR ČR směrem k podpoře rozvoje venkova (Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj)
• Aktivity MZe ČR – Program rozvoje venkova a další (Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských podpor PRV MZe ČR)
• Financování podpory rozvoje venkova v působnosti MMR ČR (Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce pro regionální politiku)
• Regionální programy MMR určené na podporu venkovských obcí (RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky)
• Finanční nástroje podpory bydlení – MMR ČR
• Souhrn aktuální realizace PRV (Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských podpor PRV MZe ČR)
• Představení nových podmínek pro 8. kolo příjmu žádostí – opatření I.1.2 Investice do lesů, III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka odboru řídící orgán PRV)
• Celostátní síť pro venkov
• Informace o poznávacím semináři do Bretaně a další spolupráci – ŠOV Třanovice
• PRV zkušenosti s projekty – LAG Strakonicko
Zdroj: SPOV ČR

 

 

Zařazeno v Akce a semináře