KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Semináře o 6. prioritní ose OPŽP

14/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Jednodenní semináře se budou konat v období 18. 8.– 22. 10. 2009 v krajských městech republiky.

Semináře jsou zaměřeny na zvyšování odborné znalosti zaměstnanců veřejné správy a státní správy, kteří se zabývají administrací projektů podpořených ze 6. prioritní osy OPŽP.
Bližší informace zde
Zdroj: SFŽP

Zařazeno v Akce a semináře