KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vize BIO 2012

24/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Potravinářská komora: Vize BIO 2012 schválena.

Sekce pro biopotraviny při Potravinářské komoře ČR na svém zasedání v červnu odsouhlasila strategický dokument pro další rozvoj biopotravinářského sektoru v České republice s názvem Vize BIO 2012. 
Vize BIO 2012 stanovuje cíle v oblasti rozvoje českého trhu s biopotravinami a opatření k jejich naplňování. Cíle a opatření vycházejí z důkladné analýzy současné situace a z potřeb českých potravinářských firem.
Vize ukazuje směr, kterým by se chtěli výrobci biopotravin do budoucna ubírat. K cílům Vize patří zejména posílení povědomí veřejnosti o biopotravinách, zajištění 2% podílu biopotravin na celkové spotřebě potravin v České republice a především zvyšování podílu biopotravin vyráběných v České republice. Konkrétně se jedná o zajištění alespoň 70% podílu biopotravin vyrobených v České republice na celkové spotřebě biopotravin v ČR do konce roku 2012.
Jako jeden ze zásadních nedostatků současné situace na trhu s biopotravinami vidí Sekce pro biopotraviny nedostatečně rozvinutý a fungující dodavatelský řetězec biopotravin. Sekce by se proto ráda stala určitým spojovacím článkem celého dodavatelského řetězce v oboru biopotravin. Již nyní začíná spolupracovat se všemi účastníky českého trhu, od zemědělců až po maloobchodníky, hoteliéry a restauratéry.
Cílem Sekce pro biopotraviny je především sjednotit potřeby a požadavky českých výrobců biopotravin a umožnit jim komunikovat „jedním
společným hlasem". Mezi hlavní úkoly Sekce patří pomoc s odstraňováním překážek při výrobě českých biopotravin, prosazování českých biopotravin na trhu, profesní vzdělávání a podpora marketingu a budování důvěry spotřebitelů k českým biopotravinám.
Sekce pro biopotraviny byla při Potravinářské komoře České republiky ustavena v září 2008. Potravinářská komora tak zareagovala na aktuální vývoj na trhu a hodlá tímto krokem podpořit růst výroby a prodeje českých biopotravin.
Celý text Vize BIO 2012 k dispozici zde (pdf, 47,27 kB)
Zdroj: Ekologické zemědělství

Zařazeno v Bezpečnost potravin