KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odborný kurz  oboru rostlinolékařství pro pedagogy středních zemědělských škol

13/08/09
Josef Sívek / Agroporadenství

Kurz se zabývá ochranou rostlin při používání chemických přípravků.

Odborný kurz  oboru rostlinolékařství pro pedagogy středních zemědělských škol

 Termíny konání kurzu – celý kurz je rozdělen na tři části:

  I. část              – 4. a 5. září 2009

 II.část            – 9. a 10. října 2009

III.část – 20. a 21. listopadu 2009             

Místo konání: Brno – Líšeň, Zaoralova 3,Oblastní odbor Státní rostlinolékařské správy – Brno


Program:

4.září 2009

08.30  –  09.00 hod.  –  prezentace účastníků
09.00  –  09.30 hod.  –  zahájení – Josef Sivek –  ÚZEI; Ing. Řehák, CSc. – Česká společnost rostlinolékařská
09.30  –  10.15 hod.  –  proč ochrana rostlin  – Ing. Řehák,CSc
10.15  –  10.30 hod.  –  přestávka
10.30  –  12.00 hod.  –  rostlinolékařské péče v oblasti státní správy – základní informace o činnosti Státní rostlinolékařské správy – 
                                 –  Ing. Obdržálková, SRS oblastní odbor Brno
12.00  – 13.00 hod.   –  oběd
13.00  – 16.00 hod.   –  hospodářsky významní škůdci, monitoring, systémy ochrany –  Ing. Růžička, SRS Praha
16.00 –  18.00 hod.   –  základní předpisy na úseku rostlinolékařské péče – Ing. Řehák, CSc. – ČSR
                                                          

5.září 2009

08.00  –  11.00 hod.  –  charakteristika  hlavních skupin  přípravků  na ochranu rostlin, formulace a způsob účinku –
                                 –  prof. Ing. Táborský, CSc., ČZU Praha
11.00   – 12.00 hod.  –  oběd
12.00   – 13.00 hod.  –  správná praxe v ochraně rostlin – Ing. Řehák,CSc  – ČSR
13.00   – 16.00 hod.  –  ochrana životního prostředí – včel, zvěře a vod  při  aplikaci přípravků – Ing. Zapletal, CSc.,SRS Brno