KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Setkání mládeže

04/08/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Organizace mezinárodní akce se letos organizačně ujal Středočeský kraj.

Na přelomu září a října se v Kutné Hoře uskuteční projekt „Setkání mládeže“. Organizaci této mezinárodní akce konané v rámci sítě 4 regionálních partnerů letos organizačně zajišťuje Středočeský kraj.
Během šestidenního setkání se zde sejde 24 mladých lidí ze 4 partnerských regionů Francie (Burgundsko), České republiky (Středočeský kraj), Polska (Opolské vojvodství) a Německa (Porýní-Falc).
Jako letošní téma bylo vybráno „Budoucí směřování Evropské unie“ a projekt si klade za cíl nejen zvýšit zájem mladých lidí o vývoj EU, ale také poznat zvyky, kulturu a historii  zúčastněných regionů, vzájemně rozvíjet mezikulturní vztahy a také zvýšit všeobecné povědomí Evropanů o České republice a Středočeském kraji.
Vybráno bude vždy šest zástupců z každého regionu, a to mezi studenty středních a vysokých škol ve věku 18–25 let, kteří úspěšně projdou vědomostním testem a uspějí se svou esejí na téma související s Evropskou unií.
Na přípravě setkání spolupracuje Středočeský kraj s Gymnáziem Jiřího Ortena v Kutné Hoře, kde také proběhne většina workshopů, přednášek a dalších aktivit.
Termín odevzdání přihlášek je 3. září 2009. Podmínkou účasti není pouze uspět ve zmíněných testech ale také výborná znalost anglického jazyka.
Odkazy: 
Zdroj: Portál Středočeského kraje

Zařazeno v Akce a semináře