KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora pro ekologické obhospodařování půdy a bioprodukty

02/09/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Měsíc září patří i letos ekologickému zemědělství a biopotravinám.

České ekologické zemědělství a trh s biopotravinami zažívá v současnosti období dynamického rozvoje. Počet ekologicky hospodařících zemědělců přesáhl dva a půl tisíce, pracují na bezmála deseti procentech celkové plochy zemědělské půdy v České republice.
Celý článek zde
Zdroj: Portál MZe ČR