KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Selské dožínky

01/09/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Tradiční dožínky pořádá ASZ ČR letos na Benešovsku.

Asociace soukromého zemědělství vás po roce opět srdečně zve na tradiční dožínkové slavnosti. Setkání soukromých zemědělců s předáváním dožínkového věnce a dalším doprovodným programem připravujeme na neděli 6. září od 15 hodin. Dožínky letos spolupořádá ASZ Praha na farmě pana Sýse v Novotinkách. Pozváni jsou i významní hosté. Dožínek se každý rok účastní několik stovek členů i nečlenů Asociace, a jsou tak příležitostí nejen se pobavit, ale také navázat nové kontakty a popovídat si s dalšími sedláky.
Statek Novotinky, který leží na rozhraní Středočeského kraje a Vysočiny, hospodaří na 890 hektarech a jeho činnost je zaměřena jak na rostlinnou výrobu, tak na živočišnou produkci. Sýsovi chovají 250 kusů masného skotu, prasata, husy a pro potěšení také několik koní. Srdečně zveme na Statek Novotinky o dožínkách ASZ ČR. 
Zdroj: Portál ASZ ČR

Zařazeno v Akce a semináře