KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela zákona o vlastnictví bytů

16/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Lhůta pro převod družstevních bytů byla prodloužena do konce roku 2020.

Ve Sbírce zákonů byl 9. 10. 2009 uveřejněn zákon č. 345/2009 Sb., kterým se novelizuje zákon o vlastnictví bytů. Novela se týká uzavírání smluv o převodu bytů z vlastnictví bytových družstev na základě výzvy uplatněné podle zákona o vlastnictví bytů (stavebních bytových družstev a lidových bytových družstev).
Novela prodlužuje lhůtu k uzavření smlouvy o převodu těchto bytů, která byla stanovena do 1. 7. 2010, o dalších 10 let. Lhůta pro převod tedy končí dnem 31. 12. 2020.
Současně zákon stanovuje bytovým družstvům lhůtu pro podání vkladu prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí a pokutu pro případ prodlení při neplnění povinností uzavírání smluv o převodu vlastnictví jednotky.
Zákon obsahuje i novelu stavebního zákona týkající se § 110, který upravuje náležitosti žádosti o stavební povolení a nabývá účinnosti 1. 1. 2010.
Zdroj: MMR ČR