KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyšší sazby na hektar

05/10/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Urychlené výplaty SAPS mohou začít.

Ve čtvrtek schválil ministr zemědělství Jakub Šebesta tzv. redukční koeficient pro výplatu SAPS. Tento koeficient je nezbytný pro výpočet sazby na hektar, která byla pro rok 2009 stanovena na 3 710,00 Kč/ha. Jedná se o výrazný nárůst oproti předcházejícím rokům.
„Již dříve jsem rozhodl o tom, že SAPS se budou vyplácet v termínu od 16. října, vzhledem k vážné ekonomické situaci,“ řekl ministr Šebesta a dodal: „Poté, co jsem schválil redukční koeficient a byla stanovena sazba na hektar zemědělské půdy, zahájí SZIF okamžitě proces administrace a vyplácení, platba se tak dostane k zemědělcům velmi brzy.“ Podle údajů SZIFu je oprávněná plocha na SAPS v roce 2009 celkem 3 512 716,75 ha. Podle všech nutných údajů byl redukční koeficient vypočten na 0,9875. Použitím tohoto koeficientu se stanovuje platba na 1 hektar zemědělské půdy v režimu SAPS v ČR pro rok 2009 na 3 710 Kč/ha.
Celý článek zde
Zdroj: MZe