KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Celostátní síť pro venkov – II. krajské setkání ve Středočeském kraji

10/12/09
Josef Sívek / Agroporadenství

Druhé krajské setkání zástupců Celostátní sítě pro venkov ve Středočeském kraji v roce 2009.

  Dne 7. prosince 2009 proběhlo ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze na Vinohradech II. setkání Celostátní
sítě pro venkov (dále jen CSV nebo Síť) Středočeského kraje.
     Úvodního slova se ujal pan Ing. Karel Chalupný, ředitel KAZV Praha a Středočeského kraje. Na začátku svého
vystoupení přivítal účastníky setkání a pak se již věnoval připravené presentaci. Zhodnotil zrealizované akce CSV
Středočeského kraje v roce 2009 a zdůraznil komunikační otevřenost agentur pro zemědělství a venkov všem partnerům
 CSV. Nastínil připravené aktivity pro rok 2010 (podrobnější informace naleznou zájemci v presentaci v příloze). Seznámil
 posluchače s výstupy dotazníku, který byl vyplněn na I. setkání Celostátní sítě v dubnu letošního roku. Informoval o
ustanovení Krajského koordinačního výboru CSV Středočeského kraje a hlavních úkolech, které bude plnit.

Článek o setkání členů sítě ve Středočeském kraji

 

Zařazeno v Akce a semináře