KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ze semináře o dotacích

09/12/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Semináře MMR o dotačních titulech se zúčastnily desítky starostů z celé ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo na začátek prosince seminář určený občanům a zástupcům obcí. Účastníci se dozvěděli, jak správně žádat o dotace z programů na podporu bydlení a regionálního rozvoje v roce 2010. Dotační seminář se setkal s velkým ohlasem, přijely desítky představitelů obcí z celé republiky a ohlas zaznamenal i u občanů.
„Cílem semináře bylo seznámit starosty a občany s částí dotací ministerstva, o které mohou aktuálně zažádat,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.
První část semináře byla zaměřená na představení dotací ministerstva na podporu a rozvoj bydlení. Celkový rozpočet na podporu bydlení počítá v roce 2010 s 490 miliony Kč. Patří sem dotace na podporu oprav domovních olověných rozvodů, která je určena i pro občany, a programy na regeneraci panelových sídlišť a výstavbu technické infrastruktury. Účastníci semináře byli podrobně informováni o dotacích na výstavbu podporovaných bytů pro rok 2010 a dofinancování projektů tohoto programu z roku 2009.
Druhá část informačního semináře byla o dotacích na regionální rozvoj, na které je připraveno 430 milionů Kč. Představeny byly dotační tituly na podporu obnovy venkova, úpravy bývalých vojenských areálů a odstraňování bariér v budovách. Navíc byly probrány i dotace na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelnou pohromou. Na likvidaci povodňových škod je přitom vyčleněno 100 milionů korun.

Zařazeno v Akce a semináře, Novinky