KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ochrana přírody v ekologickém zemědělství

05/01/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Praktická příručka pro ekologické zemědělství v severovýchodním regionu Německa je aplikovatelná na české podmínky.

Jak lze při produkci potravin lépe chránit volně žijící zvířata a rostliny? Jaké možnosti má ekologické zemědělství?
Příručka se těmto otázkám věnuje soustředěnou formou orientovanou na praxi. O obsahu intenzivně diskutovali a odsouhlasili ho odborníci z praxe, poradenství, vědy a státní správy. Mohly tak být vzaty v úvahu podněty a námitky ze strany zemědělců a vyjasněny jak administrativní problémy, tak otázky přenositelnosti obsahu na celé severovýchodní Německo.
V první části příručky jsou ukázány výhody a potenciály ekologického zemědělství pro ochranu přírody a situace podniků v severovýchodním Německu. Je zde vysvětleno, proč jsou zvláště v polní produkci nutná opatření na ochranu přírody. Je popsán ekologický význam biotopů jetelotráva, zrniny a krajinné prvky a jsou představeny základní strategie ochrany.
Následující praktická část obsahuje stručné, snadno srozumitelné návody zaměřené na ochranu zvířat a rostlin. 20 záložek opatření a 17 záložek druhů, stejně jako i krátké popisy dalších relevantních opatření a druhů, pomůžou zemědělci v rozhodování, na kterých pozemcích se vyplatí chránit určité druhy a jaké to bude mít zemědělské dopady. Uživatel rychle uvidí, jak lze typické nebo vzácné druhy zvířat a rostlin podporovat. I podniky, které nemají k dispozici konkrétní informace o výskytu jednotlivých druhů, si pro vlastní pozemky mohou vybrat vhodná opatření. Kromě toho jsou na základě praktických příkladů vysvětleny konkrétní možnosti celopodnikové optimalizace ochrany přírody.
Součástí příručky je krátký film o Brodowinu, který dává možnost seznámit se s praktickým prováděním opatření na ochranu přírody. DVD si můžete objednat na info@bioinstitut.cz nebo na tel.:585 631 182. Cena DVD 100,- Kč + poštovné + 9 % DPH.
PŘÍRUČKA KE STAŽENÍ
Zdroj: Bioinstitut