KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nabídka od privátního poradce

08/03/10

Nabídka pro zemědělce:      1.    Vedení evidence spotřeby přípravků na ochranu rostlin – počítačové výstupy jednak na jednotlivé uživatelské bloky dle LPIS,dle jednotlivých plodin či spotřeby jednotlivých přípravků     2.    Vedení spotřeby hnojiv včetně zpracování dle nitrátové směrnice- počítačové výstupy podobně jako u POR   3.    Vedení pastevního deníku produkce výkalů a moči […]

Nabídka pro zemědělce: 

 

 

1.    Vedení evidence spotřeby přípravků na ochranu rostlin – počítačové výstupy jednak na jednotlivé uživatelské bloky dle LPIS,dle jednotlivých plodin či spotřeby jednotlivých přípravků

 

 

2.    Vedení spotřeby hnojiv včetně zpracování dle nitrátové směrnice- počítačové výstupy podobně jako u POR

 

3.    Vedení pastevního deníku produkce výkalů a moči

 

      4.  Zpracování havarijních plánů pro sklady přípravků, hnojiv, PHM.   

 

4.    Kompletní zpracování žádostí o dotace z PRV včetně projektů

 

5.     Zhodnocení dodržování Cross-compliance (SMRs,GAEC) welfare zvířat, bezpečnosti práce

 

6.    Povolení k odběru vody pro potřeby ochrany rostlin-vlastní studna, potok apod.

 

7.    Poradenská činnost z praxe

 

 

 

Na tyto činnosti lze čerpat dotaci z PRV  do výše 80% dotační titul

 I.3.4 “Využívání poradenských služeb “(PRV)

 

 

Ing, Marcela Havlíková 

           

Tel.  +420 604 954 237

 

 e mail:marcelhav@email.cz  

Zařazeno v Poradci