KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nová pravidla pro užívání loga Evropské unie pro ekologickou produkci

13/04/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Hlavní změnou je nové logo EU pro ekologickou produkci a podmínky jeho užívání.

Evropská komise 31. 3. 2010 zveřejnila své nařízení č. 271/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla upravující logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Mezi hlavní změny patří zejména změna grafické podoby loga EU pro ekologickou produkci a podmínky pro jeho užívání.
Hlavní změny u biologa Evropské unie:
• Změna grafické podoby loga EU pro ekologickou produkci a podmínky pro jeho užívání (včetně technických parametrů uvedených v příloze XI).
• Tvar číselného kódu kontrolního subjektu bude upraven do podoby "CZ-BIO- referenční číslo kontrolního subjektu" a jeho umístění musí být v jednom zorném poli s logem EU pro ekologickou produkci (původní umístění bylo bezprostředně pod logem EU).
• Možnost uvádět na trh až do vyčerpání zásob produkty vyrobené, zabalené a označené v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2092/91 nebo s nařízením Rady (ES) č. 834/2007 do 1. července 2010 (původní termín byl do 1. ledna 2009).
• Obalový materiál lze v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2092/91 nebo s nařízením Rady (ES) č. 834/2007 nadále používat pro produkty označené při uvádění na trh výrazy odkazujícími na ekologickou produkci do 1. července 2012 v případě, že jinak produkt splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (původní termín byl do 1. ledna 2012).
Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2010. Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí od 1. července 2010 také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, a to podle situace v následující podobě: „zemědělská produkce EU“, byla-li zemědělská surovina vyprodukována v EU; „zemědělská produkce mimo EU“, byla-li zemědělská surovina vyprodukována ve třetích zemích; „zemědělská produkce EU/mimo EU“, byla-li část zemědělských surovin vyprodukována ve Společenství a část ve třetích zemích. Uvedený výraz „EU“ nebo „mimo EU“ lze nahradit či doplnit názvem země v případě, že v této zemi byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá. Toto označení místa bude umístěno bezprostředně pod číselným kódem kontrolního subjektu. V souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, vyplývá pro výrobce i nadále povinnost označovat balené biopotraviny národním logem BIO.
Více informací zde
Zdroj: MZe