KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář k dotacím, nitrátové směrnici, GAEC, C-C v Berouně

06/04/10

                                                                                 agentura pro zemědělství a venkov Beroun     P o z v á n k a   na seminář – dotace, nové podmínky dobrého zemědělského a enviromentálního stavu platné od 1.1.2010, poznatky z kontrol   Agentura pro zemědělství a venkov Beroun ve spolupráci s ÚZEI Praha a KIS Středočeského kraje svolává tímto na   úterý […]

                                                                            

 

 

agentura pro zemědělství a venkov Beroun

 

 

P o z v á n k a

 

na seminář – dotace, nové podmínky dobrého zemědělského

a enviromentálního stavu platné od 1.1.2010, poznatky z kontrol

 

Agentura pro zemědělství a venkov Beroun ve spolupráci s ÚZEI Praha a KIS Středočeského kraje svolává tímto na

 

úterý 13.4.2010 na 9,00 hodin

 

do velké zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Politických vězňů 20, Beroun (bývalá budova okresního úřadu) všechny zaregistrované žadatele o dotace.

 

 

Program:

 

8,30     9,00              Prezence, výdej metodických příruček

 

9,00 – 10,00               Základní informace o zákresu krajinných prvků,

                                   jednotlivých skupinách dotací se zdůrazněním změn proti

                                   roku 2009 a organizace příjmu žádostí

Přednášející: Agentura pro zemědělství a venkov Beroun

 

10,00 – 11,30             Nové podmínky Cross compliance, GAEC

Přednášející:  Ing. Střelka – ÚZEI

 

 

Tato pozvánka je zároveň oficiální výzvou k vyzvednutí předtištěných žádostí, a to přímo na uvedeném semináři nebo následně v sídle Agentury pro zemědělství a venkov Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr.

 

 

Termín pro podání žádostí je do 15. května 2010.

 

Seminář je zdarma.

 

Za pořadatele:

Ing. Karel Šilpoch, v.r.                                                                         Gabriela Jeníčková, v.r.

Agentura pro zemědělství a venkov Beroun                                                    KIS o.p.s.

 

Zařazeno v Akce a semináře