KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agronom – kontrolovat údaje při zadávání nestačí

13/05/10

AGRONOM – KONTROLOVAT ÚDAJE PŘI ZADÁVÁNÍ NESTAČÍ Firma AG info Jičín dokončila další etapu vývoje programu AGRONOM. Jejím cílem bylo pokrýt všechny možné legislativní požadavky a omezení na agrotechnické operace (GAEC, SMR, AEO …). Po nasazení v praxi se postupně ukázalo, že kontrolovat údaje na porušení legislativních pravidel pouze při zadávání a případně následným „tiskem kontrolních […]

AGRONOM – KONTROLOVAT ÚDAJE PŘI ZADÁVÁNÍ NESTAČÍ

Firma AG info Jičín dokončila další etapu vývoje programu AGRONOM. Jejím cílem bylo pokrýt všechny možné legislativní požadavky a omezení na agrotechnické operace (GAEC, SMR, AEO …). Po nasazení v praxi se postupně ukázalo, že kontrolovat údaje na porušení legislativních pravidel pouze při zadávání a případně následným „tiskem kontrolních sestav “ je nedostačující. Přečíslování bloků a změny výměr v LPIS jsou příkladem, kdy musí být „přepočítána“ nejen evidence hnojení, použitých ochranných prostředků, ale také osev a tím i přísun živin na plodinu. Dalším příkladem je zařazení bloků v průběhu hospodářského roku do dotačních titulů AEO. Některé výpočty se ukázaly velmi náročné na výpočetní výkon. Z těchto, ale i z dalších důvodů zařadila firma AG info do programu AGRONOM samostatnou kontrolní vrstvu, která probíhá po spuštění programu na pozadí úlohy, nebrzdí vlastní zpracování a „neustále“ kontroluje správnost údajů na legislativu. Podrobnosti o způsobu kontrol v programu AGRONOM naleznete na www.aginfo.cz.

Zařazeno v Zemědělství