KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělství

nabídka služeb pro zemědělce

03/01/24

V malochovu na Českobudějovicku je ptačí chřipka, letošní první v ČR

V malochovu na Českobudějovicku je ptačí chřipka, letošní první v ČR   Fialová Zuzana         V malochovu drůbeže v Horních Slověnicích na Českobudějovicku se prokázala ptačí chřipka H5N1, potenciálně přenosná na člověka. Chovateli uhynulo 31. prosince deset ze 30 slepic, zbylé veterináři utratí. Je to první letošní ohnisko ptačí chřipky v ČR, […]

26/01/23

Evidence hnojení

Došlo ke změně povinnosti ve vedení evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu (poprvé do 31. 1. 2023 za kalendářní rok 2022) do úložiště, která byla pro zemědělce nově zavedena poslední novelou zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd s účinností od 1. 1. 2022. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou formu vedení evidence o použití hnojiv a dosažených výnosech, bude pro letošní rok, s ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence, akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31. 1. 2023, a to až do 31. 3. 2023. Předání evidence v elektronické podobě do úložiště po 31. 1. 2023 do 31. 3. 2023 tedy nebude považováno za porušení zákona o hnojivech.

Zařazeno v Aktuálně, Zemědělství