KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě

17/08/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Nejčastější dotazy k dané problematice.

• Jak je v zákoně podchycena "objektivní odpovědnost" provozovatelů vybraných rizikových činností za ekologickou újmu?
• Kdo a na základě jakých kritérií posoudí, jedná-li se o ekologickou újmu?
• Z jakých kritérií se bude vycházet při posuzování ekologické újmy na vodách nebo její bezprostřední hrozby?
• K dotazům týkajícím se finanční zabezpečení dle § 14 zákona č. 167/2008 Sb.
• Jsou dostačující opatření ve smyslu tohoto zákona současná opatření jako Havarijní plány, Provozní řády apod.?Není potřeba provádět hodnocení rizik dle EIA?
Celý článek zde
Zdroj: Enviweb