KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovení sazby na dojnice pro rok 2010.

15/11/10

ZPRAVODAJSTVÍ DOJNICE Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice) 2010 Stanovení sazby Dojnice 2010 Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření Konečný termín pro výplatu dotace je 30. 6. 2011. Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice) 2010, byla stanovena sazba pro letošní rok ve […]

ZPRAVODAJSTVÍ DOJNICE

Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice) 2010

Stanovení sazby Dojnice 2010

Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření

Konečný termín pro výplatu dotace je 30. 6. 2011.

Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice) 2010, byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši 2 444,40 Kč na 1 VDJ (1 dojnice = 1 VDJ).

Tomáš Farkač

referent oddělení metodiky PP a ostatních opatření SZIF