KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovení sazby Top-Up na rok 2010

15/11/10

  Stanovení sazby Top-UP 2010 V souladu s Nařízením vlády č. 112/2008 Sb. byla stanovena výše sazby pro Národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) pro rok 2010. Na Top-Up budou poskytnuty platby v oblastech: platba na zemědělskou půdu, platba na chmel (decoupling), platba na přežvýkavce, platba na chov krav bez tržní produkce mléka, platba […]

 

Stanovení sazby Top-UP 2010

V souladu s Nařízením vlády č. 112/2008 Sb. byla stanovena výše sazby pro

Národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) pro rok 2010.

Na Top-Up budou poskytnuty platby v oblastech: platba na zemědělskou půdu, platba na chmel (decoupling), platba na přežvýkavce, platba na chov krav bez tržní produkce mléka, platba na chov ovcí a koz, platba na brambory pro výrobu škrobu.

TOP-UP 2010

Sazba (Kč na jednotku)

Zemědělská půda

514,10 kč/ha

Chmel – decoupling

8 126,80 kč/ha

Přežvýkavci

1 310,10 kč/VDJ

Krávy bez tržní produkce mléka

2 119,60 Kč/VDJ

Ovce/kozy

1 000,00 Kč/VDJ

Brambory pro výrobu škrobu – decoupling

465,30 Kč/t

Brambory pro výrobu škrobu – coupling

1 631,20 Kč/t

Zdroj: SZIF