KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zkoušky odborné způsobilosti v Mladé Boleslavi

18/01/11

    NAŠE Č. J.                           SRS004442/2011   VYŘIZUJE / TELEFON       Born/725 571 836 E-MAIL                               petr.born@srs.cz   DATUM                                             14. 01. 2011   Vyhlášení termínu zkoušek z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin   Vedoucí oblastního odboru SRS v Praze vyhlašuje 3. únor a 17. únor 2011 dnem konání zkoušek pro získání Osvědčení o odborné způsobilosti pro […]

 
 
NAŠE Č. J.                           SRS004442/2011
 
VYŘIZUJE / TELEFON       Born/725 571 836
E-MAIL                               petr.born@srs.cz
 
DATUM                                             14. 01. 2011
 
Vyhlášení termínu zkoušek
z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin
 
Vedoucí oblastního odboru SRS v Praze vyhlašuje 3. únor a 17. únor 2011 dnem konání zkoušek pro získání Osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Zkoušky se budou konat od 09:00 hodin na adrese: SRS OBO Praha – pracoviště Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav (zasedací místnost Agentury pro zemědělství a venkov Mladá Boleslav).
 
*Kontaktní údaje: Ing. Daniela Švejdová
*E-mail: daniela.svejdova@srs.cz 
*Telefon: 326 325 308, 725 571 837
*Další podrobnosti získáte na:          www.srs.cz
 
Uchazeči o zkoušku budou obesláni písemnou pozvánkou na základě jimi podaných přihlášek.
 
                                                                                                                                                           
 
Ing. Vladislava Sedláková, v.r.
vedoucí oblastního odboru Praha
 
 
Za správnost: P. Born

Zařazeno v Akce a semináře