KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva Komise o uplatňování zemědělského poradenského systému (FAS)

10/01/11
Ing. František Smítal / Agroporadenství

Evropská Komise předložila na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 29.11.2010 zprávu, ve které popsala fungování zemědělského poradenského systému a nastínila další směr a postupy v jeho uplatňování. Zdroj: MZe

Zpráva Komise o uplatňování zemědělského poradenského systému (FAS)
     Evropská Komise předložila na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 29.11.2010 zprávu, ve které popsala fungování zemědělského poradenského systému a nastínila další směr a postupy v jeho uplatňování. Článek zahrnuje rovněž informace k této zprávě ze zasedání Zvláštního zemědělského výboru ze dne 6.12.2010.
Zpráva Komise o uplatňování zemědělského poradenského systému

1. Výsledky zasedání Rady pro zemědělství a rybářství z 29.11.2010

Komise stručně popsala fungování zemědělského poradenského systému. Primárním přínosem má být asistence zemědělců při aplikaci požadavků cross-compliance. Snahou komise je zavést do používaných postupů větší pružnost na bázi osobního poradenství, kdy by měli být vysvětlovány důkladněji veškeré souvislosti včetně toho, aby uživatelé měli ucelený obraz o smyslu opatření a motivacích pro jejich zavádění.

2. Výsledky zasedání Zvláštního zemědělského výboru z 6.12.2010

Průběh projednávání:
Komise uvedla, že dosud šlo zejména o posílení služby zemědělcům při aplikaci požadavků cross-compliance, přičemž by se v žádném případě nemělo jednat o doplněk kontrolních inspekcí. Jejich výsledky mohou být ovšem do jisté míry využity při formulaci potřeb na zlepšení konkrétních postupů. Poradenský systém by měl ovšem postupně obsáhnout i další oblasti zemědělské činnosti a orientovat se mimojiné směrem k zefektivnění výroby, zvýšení výnosů a ekologizaci produkce. Dle Komise je význam poradenství o to silnější v současné době nestability zemědělských příjmů a výkyvů hospodářských výsledků.
Výsledek zasedání a další postup:
EK zamítla jakékoliv výhledy na posílení rozpočtu (s vědomím postupného snižování výdajů na SZP) a dosavadní pojetí poradenského systému považuje za dostatečně otevřené různým podmínkám v ČS napříč EU.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání zemědělského poradenského systému podle článků 12 a 13 nařízení Rady  (PDF, 241 KB)

Zdroj: www.eagi.cz

Zařazeno v Poradci