KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka na fórum manažerů v zemědělství

14/02/11

P O Z V Á N K A          na   XI. r o č n í k   Ekonomického, obchodního a marketingového fóra  předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví a představitelů MAS a mikroregionů    Kraje  Vysočina, Jihočeského a okresů Klatovy, Příbram, Beroun, Benešov s odborným seminářem    který se koná […]

P O Z V Á N K A
    
 
 
na
 
XI. r o č n í k
 
Ekonomického, obchodního a marketingového fóra  předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví a představitelů MAS
a mikroregionů
   Kraje  Vysočina, Jihočeského a okresů Klatovy, Příbram, Beroun, Benešov
s odborným seminářem
 
 který se koná pod záštitou
          
 Ing. Jana  V e l e b y, prezidenta Agrární komory České republiky
prof. Ing. Pavla T l u s t o š e, CSc.  děkana FAPPZ ČZU v Praze
Ing. Zdeňka  K u b i s k y, viceprezidenta Potravinářské komory ČR, předsedy ČMSOZZN
 
T Á B O R            24. února 2011 (čtvrtek)          od 13.00 hodin
 
reprezentační prostory k.c. Milenium
 
Spoluzáštita fóra:
prof. Ing. Jan  H r o n, DrSc., dr. h.c. , děkan PEF ČZU v Praze, místopředseda ČAZV
prof. Ing. Magdalena  H r a b á n k o v á, CSc., prof. h.c., děkanka EF JU v Č. Budějovicích
prof. Ing. Miloslav  Š o c h , CSc., děkan ZF JU v Č.Budějovicích
 
Motto letošního ročníku:
„Podpora reklamy a marketingu patří u úspěšných a progresivních firem k základnímu pilíři jejich strategie. Bez vzájemných společenských a zejména obchodních setkávání nelze vytvořit a udržet kvalitní a dlouhodobý obchodní kontakt.“
                                                                                                          Albert Diesteinbach                                                   
   
P r o g r a m :
 
 I.odborná část (seminář)
11.30 – 13.00 hod.     
            – prezence účastníků, prezentace  partnerských společností
            – občerstvení
 
13.00 hod.   
Slavnostní zahájení – Ing. Antonín Sviták – předseda Okresní agrární komory Tábor           Představení zástupců partnerských společností – Ing. Jaroslav Tomšů – ředitel  AGROTOM                                                                                                        marketing      
Úvodní proslov děkana FAPPZ ČZU v Praze
 
Prezentace (vstupy do 7 minut) generálních partnerů fóra
 
13.45  hod.
Vystoupení prezidenta Agrární komory ČR – aktuální téma
Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR
 
14.00 hod.
Vystoupení viceprezidenta Agrární komory ČR
Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR
 
14.15 hod.
Vystoupení viceprezidenta Potravinářské komory ČR a předsedy ČMSOZZN – aktuální informace – Ing. Zdeněk Kubiska, viceprezident PK ČR, předseda ČMSOZZN, předseda představenstva a generální ředitel ZZN Pelhřimov a.s.
 
14.30 hod.
Vystoupení předsedy NS MAS
Bc. František Winter, předseda NS MAS
 
14.45 hod.
Věda a výzkum a jejich realizace v praxi
prof.Ing. Jan Hron , DrSc., dr.h.c. ,děkan EF ČZU v Praze, místopředseda ČAZV
 
14.55 hod.
Aktivity EF JU ve vztahu k praxi
prof.Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c., děkanka EF JČU Č.Budějovice
 
15.10 hod.
Aktivity ZF JU ve vztahu k praxi
prof.Ing. Miloslav Šoch, CSc., děkan ZF JČU Č.Budějovice
 
15.20 hod.
Škrobárenské brambory – současná situace a budoucnost v EU
Mgr. Ivica Puncikar,MBA, gen.ředitel Lyckeby Amylex a.s. Horažďovice
 
15.35 hod.
      Vývojový trend v chovu přežvýkavců, prasat a drůbeže
    doc.Ing. Roman Stupka, CSc. – vedoucí katedry speciální zootechniky ČZU v Praze
 
 
D i s k u s e
 
 
II. společensko-marketingová část(16.00 – 22.00 hod.)
 
          lobby partnerských společností v marketingových prostorech
          individuální prezentace partnerských společností
          vzájemná diskuse
          volný program
          po celou dobu večera hudební skupina Klasik DUO a cimbálovka Dolňáci
   
 –    raut formou švédského stolu  (ochutnávky specialit)
 
  –     ochutnávky vín – Neoklas a.s. Šardice
 
 
19.15 hod         – „Povltavští trubači“ – vystoupení  – nové variace
 
                        –  tombola      I.cena: víkendový pobyt pro 2 osoby – poukaz CK Adores
                                                           II.cena: víkendový pobyt pro 2 osoby – hotel Křemešník
                                                           III.cena: vystoupení Povltavských trubačů
a další ceny
 
21.15 hod         – AISHA – orientální tanečnice, břišní tance – nové variace  
22.00 hod         – oficiální ukončení společensko–obchodního a marketingového fóra
 
Pro dotazy volejte nebo pište: Ing.Tomšů, mob.724266130, e-mail: jaroslav.tomsu@volny.cz
 
Na Vaši účast a zájem se těší partnerské společnosti a hlavní organizátoři a spoluorganizátoři fóra.
 
Parkování vozidel na vyhrazeném parkovišti v okolí k.c. Milenium – bude nasměrováno.
 
 
 
                                       
N Á V R A T K A
 
XI. r o č n í k
„Ekonomické, obchodní a marketingové fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví a představitelů MAS a mikroregionů
Kraje Vysočina, Jihočeského a okresů Klatovy, Příbram, Beroun, Benešov
s odborným seminářem
 
 
Jméno, příjmení, titul   1……….……………………………………………………..…………………
(Pozice, funkce)        
                                      2……………………………………………………………………………………
 
Společnost, instituce  ……………………………………………………………………………………
 
Vyplněné návratky prosím zašlete poštou na adresu:   Ing. Jaroslav Tomšů, Čechtická 131, 394 26 Lukavec nebo na e–mail: jaroslav.tomsu@volny.cz nebo potvrďte účast telefonicky na mob. 724266130 (postačí sms) nejpozději do 24.2.2011 do 10.00 hodin.
 
 
                Možnost ubytování v  hotelu Palcát, objednávky na telefonu 381 252 901    

Zařazeno v Akce a semináře