KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výroba a kontrola masných specialit

28/03/11

Výroba a kontrola tzv. zaručených tradičních (masných) specialit 28.3.2011 Nedávno nabyla účinnosti nová nařízení Evropské komise vztahující se ke čtyřem „zaručeným tradičním specialitám“. Nařízení byla vydána v souvislosti se zápisem těchto masných výrobků do rejstříku Zaručených tradičních specialit, který vede Evropská komise. Jedná se o „Špekáčky“, „Lovecký salám“, „Spišské párky“ a „Liptovský salám“. Problematiku „Zaručených […]

Výroba a kontrola tzv. zaručených tradičních (masných) specialit

28.3.2011

Nedávno nabyla účinnosti nová nařízení Evropské komise vztahující se ke čtyřem „zaručeným tradičním specialitám“.

Nařízení byla vydána v souvislosti se zápisem těchto masných výrobků do rejstříku Zaručených tradičních specialit, který vede Evropská komise. Jedná se o „Špekáčky“, „Lovecký salám“, „Spišské párky“ a „Liptovský salám“.

Problematiku „Zaručených tradičních specialit“ upravuje nařízení Rady (ES) č. 509/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1216/2007. Každý výrobce, který má v úmyslu začít produkovat  zaručenou tradiční specialitu, je povinen předem uvědomit o této skutečnosti příslušné dozorové orgány členského státu Evropské unie. V České republice jsou to krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze.

Jednotlivé české veterinární správy zkontrolují na základě oznámení před uvedením na trh soulad výrobku se specifikací. Následné kontroly ověřování souladu se specifikací během uvádění výrobku na trh, budou probíhat dle plánu kontrol krajských veterinárních správ, minimálně jednou ročně. Všechny veterinární správy v krajích již obdržely metodiku, jak jednotně při kontrolách postupovat.

 Informace o „zaručených tradičních specialitách“, které jsou určeny výrobcům i spotřebitelům, můžete na webových stránkách Otevírá se do nového okna. Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR).

Zdroj: SVS ČR

Zařazeno v Bezpečnost potravin