KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská konference na ČZU v Praze

03/03/11

Konference Co znamená komunitou podporované zemědělství   Farma má již před sezónou jasno, kde, komu a za kolik prodá svou produkci. Skupina spotřebitelů z města si totiž již před začátkem sezony koupí celou roční úrodu, kterou si v průběhu roku odebírá.   Navíc spotřebitelé vnímají i rizika hospodaření a při neúrodě způsobené například živelnou katastrofou […]

Konference

Co znamená komunitou podporované zemědělství
 
Farma má již před sezónou jasno, kde, komu a za kolik prodá svou produkci. Skupina
spotřebitelů z města si totiž již před začátkem
sezony koupí celou roční úrodu, kterou si v průběhu roku odebírá.
 
Navíc spotřebitelé vnímají i rizika hospodaření a při neúrodě způsobené například živelnou katastrofou nevyžadují své peníze zpět. Sdílejí
tak výhody i rizika drobného hospodaření.
 
 A mimoto mohou o víkendu přijet a zapojit se do práce na poli, sami si nasbírat svou část úrody či jen relaxovat v přírodě.
 
Na tomto základě vzniklo dlouhodobé partnerství,
které je výhodné jak pro hospodáře, tak pro
spotřebitele.

Zemědělství v rukou spotřebitele

Komunitou podporované zemědělství: nová alternativa pro české drobné hospodáře, společnost a udržitelný rozvoj.
 
Kdy: 28. března 2011, 9-13 hod.
Kde: Česká zemědělská univerzita, velká zasedací místnost FAPPZ, Praha;  Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
 
Program
8:30-9:00 – Prezence a představení přednášejících
 
9:00-9:45 – Traci Lewis, Soil Association: Co je to KPZ, širší představení tématu
 
9:45-10:15 – Jocelyn Parot, URGENCI: Aktuální vývoj systémů KPZ v Evropě a ve Francii
 
10:15-10:45 – Wolfgang Sträntz: Vývoj KPZ v Německu – aktuální vývoj a utváření sítě farem
 
10:45-11:30 – Případové studie: Zkušenosti z KPZ statků ve Velké Británii a ze statku Wirtschaftsgemeinschaft Buschberghof, první CSA farmy v Evropě
 
11:30-12:00 – Moderované diskusní fórum
 
12:00-13:00 – Občerstvení, neformální diskuse
 
Konference bude probíhat v angličtině a bude simultánně tlumočena.
 
Vložné na konferenci 100,- Kč
Studenti a zaměstnanci ČZU zdarma
 
Kontakt
PRO-BIO LIGA
Tel.: 272 660 501

E-mail: info@biospotrebitel.cz