KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekologičtí chovatelé nosnic jsou rozhořčeni.

27/04/11

Co je důležitější – obaly od vajec, barva a skořápky nebo kvalita obsahu? Chovatelé slepic, producenti biovajec, sdružení v PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců jsou rozhořčeni tvrzením odbornice na výživu Kamily Míkové. Ta na stránkách MF Dnes tvrdí, že slepice ve volných chovech, kterými se ekologické zemědělství vyznačuje, jsou ve větším stresu než ty nosnice, které […]

Co je důležitější – obaly od vajec, barva a skořápky nebo kvalita obsahu?

biovejce_1.jpg Chovatelé slepic, producenti biovajec, sdružení v PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců jsou rozhořčeni tvrzením odbornice na výživu Kamily Míkové. Ta na stránkách MF Dnes tvrdí, že slepice ve volných chovech, kterými se ekologické zemědělství vyznačuje, jsou ve větším stresu než ty nosnice, které žijí v klecích.  Tím vyvrací vžitý názor a mnoha vědeckými studiemi potvrzený opačný fakt.  

<!–//<![CDATA[
var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://bio-info.cz/openx/www/delivery/ajs.php':'http://bio-info.cz/openx/www/delivery/ajs.php');
var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);
if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ',';
document.write ("“);
//]]>–>

 „Jde o nehoráznou desinformaci. Mnohé renomované výzkumy potvrdily, že nosnice chované v konvenčních klecích mají upřeny veškeré základní etologické potřeby (snášení vajec do hnízda, popelení, hřadování dokonce i pouhé protřepání křídel) a žijí celkově ve větším stresu než ve volných chovech. O welfare neboli pohodě zvířat se zde nedá mluvit – jejich celoživotní prostor je velký jako 1 stránka formátu A4, proto se od příštího roku tyto klece nebudou moci v chovech v Evropské unii používat,“ sdělila Romana Šonková, odbornice na welfare hospodářských zvířat. Podle ní zveřejněná informace je útokem na principy ekologického zemědělství a poškozuje jeho základní potenciál, k němuž důraz na welfare chovaných zvířat patří.

bio_vejce_kyr_1.jpgPodle slov Kamily Míkové jsou vejce z ekochovů špinavá, a tak představují vyšší riziko mikrobiálního nakažení.  Podle ekologických zemědělců nelze ve volných chovech zabránit kontaktu slepice s vajíčky.  V ekologickém zemědělství se totiž jedná o přírodní chovy, kde se slepice chovají přirozeně. „Vyhláška zakazuje omývání vajec. Musím však dodat, že veterinární kontroly nám žádná vejce kvůli jejich znečištění nevrací,“ uvedl Pavel Kýr, chovatel a člen PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, jehož vejce byla zahrnuta do testu MF Dnes. Podle něj zmiňovaný test není dostatečně vypovídající. Přece není důležitý obal nebo skořápka, ale to, co je uvnitř. Chuťové vlastnosti, či případný obsah nežádoucích látek jako zbytky herbicidů, pesticidů nebo antibiotik.

Romana Šonková poukazuje také na celoevropskou studii provedenou nedávno na žádost Evropské komise, která dokládá, že výskyt salmonel v klecových chovech je obecně častější než v chovech neklecových, tedy i ekologických.

„Domníváme se, že tato tvrzení mají jednoznačný cíl – poškodit české ekologické zemědělce, konkrétně chovatele nosnic. Test zveřejněný v MF Dnes porovnává sedmnáct druhů vajec – z toho pouze tři druhy biovajec, přičemž v názvu článku se ale uvádí, že BIOVEJCE JSOU HORŠÍ NEŽ BĚŽNÁ VAJÍČKA. To by nejdříve test musel porovnávat stejné množství vzorků biovajec jako těch konvenčních. To se ovšem nestalo. Jedním z kritérií bylo množství defektů skořápek a barva žloutků testovaných vajec. Světlé žloutky v jarním období jsou však známkou přirozeného způsobu chovu. Ekologičtí chovatelé totiž na rozdíl od konvenčních farmářů nepřidávají do krmných směsí barviva. Defektnost skořápek a obsah cizích tělísek u biovajec je podle zveřejněného testu v mnoha případech nižší nebo shodný s vejci z konvenčního chovu,“ vysvětlila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců rovněž upozorňuje na chybu v hodnocení biovajec z třídírny a balírny Pavla Kýra z Červené Vody distribuované společností Billa. Na rozdíl od tvrzení  testu, každé balení vajec obsahuje na obalu nutriční tabulku. A to schválenou a podle mezinárodních norem.

Ekochovatelé doufají, že nepřesná tvrzení odbornice na výživu ovšem nikoliv odbornice na chov nosnic a welfare zvířat příliš neovlivní zvyky spotřebitelů vajec v kvalitě bio. Těm v posledních letech dává totiž přednost před vejci z konvenčních klecových chovů stále více zákazníků.

Vedení PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců proto spotřebitelům doporučuje, aby se řídili především informacemi o původu vajec, případně je odebírali přímo od „svého“ farmáře, kdy se o kvalitě přesvědčí sami.

Zdroj: Tisková zpráva PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců