KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář "Aktualizace Pravidel pro 13. kolo"

30/04/11
Ing. František Smítal / Agroporadenství

Dne 27. dubna 2011 se na Ministerstvu zemědělství uskutečnil seminář „Aktualizace Pravidel pro žadatele o podporu z Programu rozvoje venkova pro 13.kolo příjmu žádostí“. Zdroj: MZe

Podklady ze semináře "Aktualizace Pravidel pro 13. kolo"
   Dne 27. dubna 2011 se na Ministerstvu zemědělství uskutečnil seminář „Aktualizace Pravidel pro žadatele o podporu z Programu rozvoje venkova pro 13.kolo příjmu žádostí“. Podkladové materiály (resp. prezentace) k jednotlivým bodům viz přílohy.
Po úspěšném konání semináře o Novelizaci Pravidel v roce 2010 byla uspořádána tato akce i letos – pro 13. kolo (červen 2011).
Semináře se zúčastnilo 121 zájemců, a to především z řad budoucích žadatelů, zástupců AZV a KAZV, zpracovatelů projektů a zástupců RO SZIF a UZEI. Všechny účastníky za Řídící orgán PRV přivítala Ing. Kateřina Bělinová.
Přednášející (zpravidla gestoři opatřeních) se zaměřili zejména na změny podmínek pro 13. kolo příjmu žádostí, zkušenosti z dosavadní administrace, nejčastější chyby žadatelů a aktuální stav implementace.
Přílohy

Zdroj: www.eagri.cz ,29.4.2011