KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství chce rozdělit peníze sektorům, které to nejvíc potřebují

24/05/11

17.5.2011 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství chce i po ukončení podpory z národních doplňkových plateb (Top-Up), subvencovat tzv. citlivé sektory, tedy dojný a masný skot, ovce, kozy, chmel a brambory na výrobu škrobu. Proto ministr Ivan Fuksa rozhodl, že peníze Evropské unie poskytované podle článku 68 půjdou právě na tato odvětví. Po předchozím projednání do […]

17.5.2011

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství chce i po ukončení podpory z národních doplňkových plateb (Top-Up), subvencovat tzv. citlivé sektory, tedy dojný a masný skot, ovce, kozy, chmel a brambory na výrobu škrobu. Proto ministr Ivan Fuksa rozhodl, že peníze Evropské unie poskytované podle článku 68 půjdou právě na tato odvětví. Po předchozím projednání do 1. srpna oznámí svůj záměr Evropské komisi, aby mohla Česká republika od roku 2012 finanční prostředky začít využívat.

„Dosud používaná podpora Top-Up se bude postupně pro všechny sektory snižovat.  V roce 2013 již nebude možné poskytovat platby Top-Up vůbec. Proto, a také s ohledem na současnou napjatou situaci ve státním rozpočtu, hodláme řešit dotování citlivých sektorů počínaje rokem 2012 využitím článku 68,“uvedl ministr Fuksa. Shodli se na tom při jednání na Ministerstvu zemědělství představitelé nevládních organizací i svazů chovatelů.

„Na základě článku 68 můžeme využít zhruba 800 milionů korun,“ upřesnil ministr Fuksa. Na dojné krávy půjde z této částky 59,33 procenta, na masné krávy 27,83 procenta, na ovce a kozy 4,5 procenta, na chmel 2,65 procenta a na bramborový škrob 5,69 procenta.

Tyto sektory EU dlouhodobě podporuje přímými platbami, proto je u nich dotace prostřednictvím článku 68 jako součásti přímých plateb možná. Pro podporu jiných sektorů, například prasat, je nutné hledat jiné vhodnější cesty. Situace vyžaduje rychlejší řešení, které použití článku 68 neumožňuje. Tato podpora by totiž byla dostupná až na konci roku 2012 a možná až na počátku roku 2013.

Na základě prověrky Společné zemědělské politiky dostaly i členské státy, které vstoupily do EU v roce 2004, možnost poskytovat určitou část z celkové sumy svých přímých plateb plynoucích ze společných fondů Unie, na adresnou podporu jednotlivých odvětví podle předem dohodnutých podmínek. Vzhledem ke kritické situaci v chovu dojného skotu bylo již dříve rozhodnuto, že bude celá tato část obálky plateb SAPS (jednotná platba na plochu) využita pro dojný skot. Její dosavadní využití lze změnit právě až od roku 2012.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe