KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář "Jak napsat projektovou žádost"

03/05/11

   Středočeský kraj pořádá semináře k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci 2. GG OP VK pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a […]

  

Středočeský kraj pořádá semináře k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci 2. GG OP VK pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji.
 
Seminář je jednodenní a bude se konat v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, místnost č. 1096, v následujících dnech:
  • 09. 05. 2011              
  • 12. 05. 2011              
  • 13. 05. 2011

 

Cílem semináře je vybavit účastníky znalostí práce s projektovou žádostí a aplikací BENEFIT 7 a přispět tak ke zvýšení jejich dovedností v oblasti přípravy a realizace projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
 
Po absolvování tohoto semináře budou účastníci schopni:
– orientovat se ve struktuře projektové žádosti,
– ovládat základní prvky aplikace BENEFIT 7,
– orientovat se v nejčastějších chybách při vyplňování projektové žádosti,
– orientovat se v problémových oblastech (harmonogram, rozpočet, monitorovací indikátory),
– pochopit „taktické“ aspekty formulace projektové žádosti ve vazbě na hodnocení a výběr projektů.
 
Začátek semináře: od 9:00 hod. (prezence od 8:30)
Předpokládaný konec semináře: 16:00 hod.
 
V případě Vašeho zájmu se můžete přihlásit prostřednictvím Registračního listu,
e-mailem na adresu: dyrhonova@kr-s.cz
 
Seminář je bezplatný. Na semináři budou přítomni zaměstnanci Odboru regionálního rozvoje, se kterými bude možné konzultovat Vaše projektové záměry, případně si domluvit schůzku.
Kapacita semináře je omezená, z tohoto důvodu, Vás žádáme, aby se za každou organizaci přihlásili maximálně 2 zájemci. 

(28.4.2011)