KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Začala platit novela vyhlášky o nealkoholických nápojích, pivu, lihovinách a dalších druzích potravin

03/05/11

Tisková zpráva – Zejména oblast nealkoholických nápojů, piva a lihovin upravuje novela vyhlášky, která začala platit 1. května 2011. Obsahuje například nové členění skupin piva a upravuje používání slova „starý“ u destilátů. Ministerstvo zemědělství chtělo novelizací kromě jiného reflektovat nové postupy při výrobě potravin uvedených v této vyhlášce. „Nejvýraznější změny nastávají v oblasti výroby piva, vyhláška […]

Tisková zpráva – Zejména oblast nealkoholických nápojů, piva a lihovin upravuje novela vyhlášky, která začala platit 1. května 2011. Obsahuje například nové členění skupin piva a upravuje používání slova „starý“ u destilátů.

Ministerstvo zemědělství chtělo novelizací kromě jiného reflektovat nové postupy při výrobě potravin uvedených v této vyhlášce. „Nejvýraznější změny nastávají v oblasti výroby piva, vyhláška obsahuje nové členění skupin piva. Pivovary budou moci díky této legislativní změně vyrábět nové druhy piv,“ říká ředitel odboru potravinářské výroby a legislativy Jindřich Fialka.  

Vyhláška přinese spotřebitelům výrazně přehlednější členění piva na druhy, skupiny a podskupiny, aby koncový zákazník přesně věděl, jaké pivo kupuje. Například pojem „lehké pivo“ byl nahrazen vhodnějším pojmem „stolní pivo“ a vyhláška také nově umožní pivovarům vyrábět pivo i z jiných obilovin, než jsou tradiční ječmen a pšenice.

Novela také určuje zásady používání slova „starý“. Jako součást názvu produktu je možno ho použít pouze u destilátů, které zrály nejméně jeden rok před stočením. Výjimkou je lihovina „Stará myslivecká“, jejíž složení a receptura má tradici od roku 1847, kdy byla v Krásném Březně zahájena výroba.

Vyhláška je díky novelizaci výrazně přehlednější. Umožní provozovatelům potravinářských podniků vyrábět v souladu s moderními trendy ve výrobě a spotřebě potravin.

Znění vyhlášky č. 115/2011 Sb. je volně ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky v sekci Sbírka zákonů ČR.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe